슬라이드0001(0001).jpg
슬라이드0002(0001).jpg
슬라이드0003(0001).jpg
슬라이드0004(0001).jpg
슬라이드0005(0001).jpg
슬라이드0006(0001).jpg
슬라이드0007(0001).jpg
슬라이드0008(0001).jpg
슬라이드0009(0001).jpg
슬라이드0010(0001).jpg
슬라이드0011(0001).jpg
슬라이드0012(0001).jpg
슬라이드0013(0001).jpg

Натурализъм в Битие
ЖЕНШЕНЪТ е ресурсът

МИСИЯ

В PANAX TECH се стремим всекидневно към здравето, който е най-големият основен приоритет и дълголетието. Смятаме, че женшенът е едно от най-ценните творения на природата, което съществува от преди един милион години.

ВИЗИЯ

1. България бъде най-големият световен производител на премиум         
    органичен женшен в света.
2. Българска национална индустриализация на женшен.
3. Естествен фармацевтичен център за научноизследователска и развойна

     дейност.

През 2015 г. стартирахме проекта в България.Чрез Женшен училището сме разпространили и продължаваме да разпространяваме отглеждането на културата в цялата страна.Заедно  с различни правителствени и неправителствени организации, национални университети и др. институции работим усилено, за да се превърнем в глобален природен фармацевтичен център за научноизследователска и развойна дейност.

Историята на българския женшен


Проектът е започнат през 2015г. Желанието ни е  да развием България, като най-голямата страна за отглеждане на Премиум Органичен Женшен в света. Женшена е световноизвестен, доказал се с изключителните си съставки и качества продукт, а България е благословена с географското си разположение, почвена структура, климатична среда и отлични условия за отглеждане на културата.

More..

Българско женшен училище

- Стандартен метод за отглеждане на Български органичен женшен 
- Най-икономичния метод за биологично отглеждане
След откриването на проекта през 2015 г. се водят ежедневни записки и дневници касаещи отглеждането и култивацията. 
Директно управляваме три собствени експериментални ферми за Женшен в България и преподаваме  цялото  ноу-хау на българските фермери във всеки регион на България чрез  училището ни. След теоретичното обучение се провежда практическа подготовка и консултации относно култивацията. Учебната програма се фокусира върху стандартния метод за отглеждане на български органичен женшен и най-икономичния метод за биологично отглеждане.
More
Българска женшен асоциация
След като фермерите завършат женшен училището, те стават членове на Българската жен-шен асоциация.
Роля на асоциацията за женшен
- Предоставяне на информация на земеделските производители за отглеждането на женшен
- Консултантска дейност по разработване на био пестициди, органични торове
- Организиране на международни семинари, форуми
- Работа с правителството и др.

Is growing GINSENG profitable?

 
These small roots can also be quite profitable, currently selling for $2 to $3 each!  At the current prices, a half acre garden could produce $100,000 worth of seeds and roots over a six year period, or over $16,000 per year.
‌Печелившо ли е отглеждането на Жен-шен?  Тези малки корени могат да бъдат доста печеливши, като в момента се продават на цени от $ 2 до $ 3 всеки! В момента половин акър  градина може да произведе семена и корени на стойност до 100 000 долара за период от шест години, или над $ 16 000 годишно

GINSENG Export Price

 
During a visit to a traditional Chinese apothecary in Hangzhou in November, Prime Minister Stephen Harper reached into a bin of dried Ontario-grown ginseng roots…………………………………………………………….
For the last 15 years, Ontario-cultivated American ginseng has typically sold for $30 to $50 per kilogram, but prices spiked to $75 in 2013
………………………………………………………………………………….
VIEW MORE

Учебна програмаЖеншен училището има за цел да представи:
-Стандартния метод за отглеждане на български органичен женшен
-Най-икономичния метод за биологично земеделие

Време: 9:00 ч. До 16:00 ч. ( 1 ден )
 
 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ЖЕНШЕН


След като фермерите завършат нашето училището, те стават членове на Българската Панакс Женшен Асоциация.
Концепцията на асоциацията
- Предоставяне на информация на земеделските производители за отглеждането на женшен
- Консултантска дейност по разработване на био пестициди, органични торове и др.
- Организиране на международни семинари и форуми
- Работа по съвместни проекти с различни правителствени и неправителствени организации
‌BULGARIA GINSENG ASSOCIATION
‌‌PANAX Building
Poruchik Georhi Kyumurdzhiev str.24
1836 Sofia, Bulgaria
+359 (0)88 880 8406
panax@mrpark.biz

България женшен история
Ние сме южнокорейска организация, основана през 1990 година в България. 

Проект „Българска Женшен Долина“ беше стартиран през 2015 година чрез тестови стопанства в региона на Разлог, Радомир и София. 

Това беше и първата стъпка от изготвеният план. 

След като анализирахме резултатите от различните насаждения, предприехме и следващите стъпки, а именно офциално откриване на проекта в Министерството на Земеделието, Храните и Горите през месец юли 2019 година. 

Всички дейности до този момент бяха пазени в тайна и не давахме никаква публичност на проекта. 

Създадена беше и Българкса Панакс Женшен Асоциация, която да защитава интересите на земеделските производители, които са решили да стартират женшен стопанства в България. 

Всички необходими знания за начина на отглеждане на женшен се предават на заинтересованите в нашето Женшен училище, което отворихме в началото на 2020 година. 

Цялото ноу-хау за ораганично отглеждане на женшен, заедно с технологията за приготвянето на необходимите препарати, биопестициди и т.н., при органичното земеделие се преподава в училищните сесии, с което се улесняват фермерите финансово. 

Нашата мисия е да преструктурираме земеделието в България, като създадем най-голямата био зона за отглеждане на женшен в Европа и света. 

Европейските държдави са най-големия консуматор на продукти съдържащи женшен в световен мащаб, но на територията на континента няма производител. 

Основните производители в света са Южна Корея, Китай, САЩ и Канада. 

Целта ни е да изградим женшен индустрията в България, което ще подобри земеделието в България и стандарта на живот на земеделските производители. 

Цената на женшена е много висока и стабилна. 

Търсенето расте с всяка изминала година, което е изключителна възможност за България да стане една от основните прозиводители на тази билка в световен мащаб. 

Семената от женшен се пазят чрез закони. 

Например в Южна Корея има официален закон само и единствено за женшена, който забранява износа на семена от държата. 
Това е с цел да се предпазва индустрията, което се осъществява и в останалите държави производители. 

Ние сме единственият доставчик на посадъчен материал от женшен, което създава възможност на България да се включи в световия пазар, не само като представител, но и като основен играч. 

Създаването на женшен индустрията няма да допринесе само и единствено земеделието в страната, но и като цяло икономиката и социалния живот. 

Фармацевтичните компании по света са силно заинтересовани от женшена и неговите компоненти, които се използват в медицината от хиляди години. 

Очакваме огромни инвестиции от този тип компании, които чрез създаването на преработвателни фабрики на територията на България, с цел извличането на различни компоненти от пресен женшен, ще отворят работни места. 

Индиректният ефект от увеличаването на засетите площи с женшен в България е с огромен потенциал. 

ние прехвърляме цялото ноу-хау за отглеждане на женшен в България чрез училището за женшен на български фермери. 

Ако имате някакъв въпрос за женшен в България, добре е да го обсъдите.

Джон Парк / Председател на асоциация женшен


1-ва тестова ферма за женшен 
в Разлог, България 
От 2015 г., 
3000 м2

 

 

2-ра тестова ферма за женшен, 

София От 2017 г., 
400 м2, 
на покрива на нашата офис сграда в София‌‌

 

3-та тестова ферма за женшен,
София
От 2017 г., 
400 м2,
в близост до нашата офис сграда в София

4-та тестова ферма за женшен, 

Родомир
От 2018 г.

8000м2,
Започнахме с дървени стълбове, но след това преценихме, че не са толкова ефектвни срещу вятъра.
Сменихме дървените стълбове с метални тръби (диаметър: 48,1 мм)

 

 

Europa_Korean_Hospital_Project_Bulgaria1.jpg
슬라이드0001.jpg
슬라이드0004.jpg

Има две големи тенденции, които движат света в момента.

Първата е тенденцията на модернизация, представена от 5G, AI, батерия и т.н.
САЩ, Западна Европа, Китай, Япония и Корея се състезават да бъдат лидер на тази тенденция.

Друга тенденция е натурализмът, който в момента се разраства бързо по света, представен от здравето, дълголетието и природата.

В миналото глобалните фармацевтични компании са работили във фармацевтични продукти на химическа основа.

Сега те се променят във фармацевтичните продукти на естествена основа.

Тъй като сегашното цивилизовано общество се развива по-сложно, човешкото желание се увеличава за „връщане към природата“, здравето и дълголетието.

Започнах бизнеса си в България през 1990 г., когато комунизмът рухна.

Тъй като националната парадигма се промени от комунизъм към капитализъм,
Правех бизнес в България, виждайки всички промени в очите си.

След като е бил в търговския бизнес от около 25 години до 2013 г.

​„Наистина ли трябва цял живот да живея само в търговия в България?“ Имах тази мисъл.

Имайки предвид променящите се глобални тенденции, споменати по-горе,
„Как да живея остатъка от живота си?“ Имах тази мисъл.

​След като живях в търговията през последните 25 години, място, което пази небесна тайна, 
трябваше да видя България отново.

Реших да променя изцяло парадигмата на живота си в България.С моите собствени четири експериментални ферми в България в цялата страна тайно събирах данни за отглеждане на органичен женшен.

Въз основа на фермерския дневник, който се пише всеки ден, след като събрах много данни за отглеждането на български женшен, през юли 2019 г. открих за първи път официално проекта за български женшен в българското Министерство на земеделието.

На следващата година беше създадено Българско училище по женшен за български фермери от цялата страна.

Започнах да споделям 100% от ноу-хауто за отглеждане на женшен, семена от женшен и т.н. 
на български фермери.

Започнах да разпространявам метода за органично и евтино отглеждане на женшен като това, което тествах в моите експериментални ферми.

Да стана фермер не беше моята цел, но трябва да съм фермер, за да споделя отглеждането на женшен с българските фермери.

Регистрирах женшена като нов сорт в България.

Със световноизвестната розова индустрия в България, целта е да се развие българският женшен като национална индустрия.

България, една скрита перла, ще се превърне в световен лидер в натурализма чрез проекта Български женшен.

Това е проектът, който ще издигне България.

Докато работех като дистрибутор на държавната компания LB Bulgaricum, произвеждаща млечнокисели бактерии в България, стартирах LB LACT на корейския пазар.

Целевият пазар все още не е достигнат, но напредва в момента.

Докато правя бизнес повече от 30 години в България, това, което искам да кажа е, че в България има много добри продукти.

Чудех се как мога да ги запозная с Корея.Най-накрая реших да уведомя Корея за здравето, красотата на България директно.

Не знам колко време ще отнеме, за да достигна целта, но със сигурност този път изглежда дълъг.

Но аз ще ви запозная стъпка по стъпка с „Майка България”, която дава здраве на човечеството.


1 октомври 2023 г.  в София.


News
category
It Is Easy To Take Liberty For Granted, When You Have Never Had It Taken From You
now
Mieke Visser
  • 15
3
category
The Secret To Happiness Is Freedom And The Secret To Freedom Is Courage
5 hour ago
Suraj Gajjar
  • 15
2
category
Freedom Is Not Worth Having If It Does Not Include The Freedom To Make Mistakes
3 days ago
Den Kdivinich
  • 15
1
category
The Only Real Prison Is Fear, And The Only Real Freedom Is Freedom From Fear
dec 22
Jit Pandkar
  • 15
MrPark_Business_Center___1697179017.jpg
PANAX

PANAX Building
Poruchik Georgi Kyumurdzhiev str.24
1836 Sofia, Bulgaria
+359 (0)88 880 8406
protbg@daum.net
 
 
 
 
 CONTACT US

SUBMIT FORM